Công Ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Quang Hưng

Địa chỉ: 201/1 Trần Phú, Phường 5, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 07 08 09 9889  

Email: qhgroupinfo@gmail.com 

Website: quanghungts.com

TAGS: ngư lưới cụ Vũng Tàu, ngư lưới Vũng Tàu, lưới ngư Vũng Tàu, ngư cụ từ lưới tấm Vũng Tàu